Majątek

Rachunek Zysków i Strat za 2017 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2018 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2019 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2020 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2021 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2022 (plik .pdf)

Rachunek Zysków i Strat za 2023 (plik .pdf)

Bilans za rok 2017 (plik .pdf)

Bilans za rok 2018 (plik .pdf)

Bilans za rok 2019 (plik .pdf)

Bilans za rok 2020 (plik .pdf)

Bilans za rok 2021 (plik .pdf)

Bilans za rok 2022 (plik .pdf)

Bilans za rok 2023 (plik .pdf)