Kontrole

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2020 ROKU

 

L.P.

Podmiot kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ustalenia

1.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20.12.2019 r.- 05.02.2020 r.

Kontrola dokumentacji postępowania na dostawę dwutorowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej

Bez zastrzeżeń

2.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20.12.2019 r.- 05.02.2020 r.

Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu technicznego do czyszczenia torowiska  dot. Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II.

Bez zastrzeżeń

3.

Inspekcja Transportu Drogowego

21.01.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów na terenie Zajezdni Autobusowej

Wobec stwierdzonych usterek, wykonano niezbędne naprawy i przywrócono autobusy do eksploatacji

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24.01.2020 r. – 25.02.2020 r.

 

Kontrola dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

5.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

27.01.2020 r. – 11.03.2020 r.

 

Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

6.

Inspekcja Transportu Drogowego

 29.02.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusu nr ew. 563 na terenie zajezdni autobusowej

Bez zastrzeżeń

7.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18.03.2020 r. – 24.03.2020 r.

Kontrola ex-ante w zakresie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych zad. 2-4

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli

 8.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

27.04.2020 r.

Kontrola modernizacji stacji paliw w zakresie dostawy i montażu zbiornika Ad Blue

Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie

 9.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 28.04.2020 r.

Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 03/2020.

 

Bez zastrzeżeń

 10.

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  19.05.2020 r.-

 10.07.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej "JAR" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.

 

W konsekwencji kontroli Prezes UZP nakazał odrzucenie wybranej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione

 11.

Inspekcja Transportu Drogowego

 

 

 22.05.2020 r.

 Kontrola stanu technicznego autobusów

Bez zastrzeżeń w stosunku do 19 autobusów. Dla 1 autobusu wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne i przywrócono dowód rejestracyjny - autobus powrócił do eksploatacji
 12. Inspekcja Transportu drogowego 27.05.2020 r. Kontrola stanu technicznego autobusów Bez zastrzeżeń
 13. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 10.06.2020 r. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019

Bez zastrzeżeń

 14.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

15.06.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusu marki MAN (numer boczny 641)

Bez zastrzeżeń

 15.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 16.06.2020r.

 

Kontrola stanu technicznego autobusów marki Solaris (numer boczny 589 i 591)

Bez zastrzeżeń

 16.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

 17.06.2020 r.

Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019 oraz 01/2020

Bez zastrzeżeń

 

 17.  Inspekcja Transportu Drogowego   06.07.2020 r. Kontrola stanu technicznego autobusów – 2 sztuk Bez zastrzeżeń

 18.

Urząd Dozoru Technicznego

 08.07.2020 r.

Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 20 m³

Bez zastrzeżeń

 19.

Urząd Dozoru Technicznego

 15.07.2020 r.

Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 50 m³

Bez zastrzeżeń

 20.

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

13.08.2020 r.- 18.09.2020 r.

 

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Dostawę autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniem" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

 21.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

13.08.2020 r. - 26.10.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

 22.  Inspekcja Transportu Drogowego

 

28.08.2020 r.

 

Kontrola stanu technicznego autobusów – 21 sztuk Bez zastrzeżeń

 23.

Inspekcja Transportu Drogowego

05.11.2020 r. 

Kontrola stanu technicznego autobusów – 13 sztuk

Bez zastrzeżeń

 24.

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Okręgowy w Bydgoszczy

 

08.10.2020 r. 03-06.11.2020 r.

Kontrola doraźna po wypadku przy pracy (kontrola dokumentacji)

Zalecenie wpisywania w dokumentacji powypadkowej wszystkich przyczyn wypadku przy prac. Zalecenie wykonano

 25.

Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

02.11.2020 r.- 04.12.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej JAR dot. projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"

 

Bez zastrzeżeń

 26.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

26.08.2019 r.- 19.03.2021 r.

Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" 

 

Zalecenia pokontrolne zrealizowane

 27.

UMT Wydział Ochrony Mieszkańców

13.11.2020 r.

Kontrola Ośrodka Szkolenia Kierowców i Motorniczych

Bez zastrzeżeń

 

  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2021 ROKU

L.p. Podmiot kontrolujący Termin kontroli    Zakres kontroli Ustalenia

1.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

05.01.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje VAT-7 za 11/2020r. - kontrola krzyżowa

Prawidłowe rozliczenie deklaracji

2.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

18.01.2021 r. - 10.03.2021 r.

Kontrola ex-post dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-CityII”

Brak naruszeń

3.

Państwowa Inspekcja Handlowa

25.02.2021 r.

Zakładowa Stacja Paliw – CPN – jakość i ceny paliw

Brak naruszeń

4.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

26.02.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów

13 autobusów bez zastrzeżeń. 2 autobusy niesprawne w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych, 1 autobus posiadał niesprawne hamulce.   Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

5.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy                                      

 08.03.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c styczeń 2021 r. 

Prawidłowe rozliczenie deklaracji
6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 14.04.2021 r.

 Interwencja kontrolna w związku z przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w czasie występowania stanu epidemii na obszarze Polski

 

Brak naruszeń

 

 7.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

27.04.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (7 szt.) 6 autobusów bez zastrzeżeń, 1 autobusy niesprawny w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych -

Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowód rejestracyjny, autobus wróciły do eksploatacji

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  07.05.2021 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (1 szt.)  Brak naruszeń
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 

 14.05.2021 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (10 szt.)  Brak naruszeń
10. Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Brak naruszeń
11. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

15.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 03/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
12. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

23.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 04/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.

13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

26.08.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

2 autobusy niesprawne.

Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

 14. Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

 

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

 Brak naruszeń

 

15. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

29.07.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatków od towarów i usług VAT - 7 za 06/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
16. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

14.09.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług VAT - 7 za 07/2021r.

Zwrot podatku VAT w trakcie realizacji

17. UMT - Wydział Obsługi Mieszkańców

20.09.2021 r.

Ośrodek szkolenia kierowców w zakresie zgodności warunków szkolenia (kat. PT oraz kat. D)

Brak naruszeń

17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

01.12.2021 r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu w związku z epidemią COVID-19, przestrzeganie przepisów przeciwepidemiologicznych

Brak naruszeń

 

  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2022 ROKU

L.P.

Podmiot kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ustalenia

1.

Najwyższa Izba Kontroli

od 11.01.2022 r. 
 

Realizacja zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli

 
  • Uzyskiwanie przez spółkę przychodów z tytułu pozostałej działalności (innej niż podstawowa) o charakterze komercyjnym dokonywane jest z naruszeniem ograniczeń prowadzenia działalności przez gminną osobę prawną poza sferą użyteczności publicznej wynikających z art. 10 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej.
  • Wnioski o wpis do KRS składane były z naruszeniem ustawowego terminu                          
2.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 

17.01.2022 r.

 
Kontrola stanu technicznego autobusów         (5 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

 
3.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

18.01.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów         (4 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
4.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

19.01.2022 r. 

Kontrola stanu technicznego autobusów         (2 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono
5.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 01.02.2022 r. Kontrola stanu technicznego autobusów          (6 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
6.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  07.02.2022 r. Kontrola stanu technicznego autobusów          (7 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
7.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.02.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów           (3 szt.)  Nieprawidłowości nie stwierdzono
8.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 16.02.2022 r. Kontrola stanu technicznego autobusów           (4 szt.)   Nieprawidłowości nie stwierdzono
9.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

23.02.2022 r.– 07.04.2022 r.

Przestrzeganie przepisów praw pracy, w tym BHP oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wydano 1 zalecenie dotyczące niezawierania w umowach szkoleniowych oraz niestosowania w praktyce postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przepisy rozdziału III w dziale IV Kodeksu pracy

10.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

01.03.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

Zastrzeżenia do stanu technicznego 4 pojazdów. Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

11. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 07.03.2022 r. Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia  z budżetem podatku od towarów i usług VAT-7 za 12/2021r. Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
12. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych 15.03.2022 r. Kontrola uprzednia dokumentacji dla postępowania na wybór Wykonawcy dla zadania 5 "Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjna i układem drogowym na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej"

Nieprawidłowości nie stwierdzono

13.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.04.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobus (1 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

14.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

02.05.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

15.

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

27.05.2022 r.-

02.06.2022 r.

 

Pomiar przyspieszenia drgań (wibracji) o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

16.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

01.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 01/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

17.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 

22.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 02/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

18.

 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 

12.05.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 03/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

19.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

23.05.2022 r. - 03.06.2022 r.

Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu - Etap II,

 Odstąpiono od kontroli

20.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

30.06.2022 r. -18.07.2022 r. Kontrola ex- ante Aneksu nr 3 dla Zadania 3           Nieprawidłowości nie stwierdzono 
21.

 Urząd Marszałkowski

 11.01.2022r. - 31.03.2022r., 

Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2021 roku do umowy nr MZK.D-252-1/2019 z dnia 24.04.2019 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu -BiT-City II"

 

 

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

22.

 Urząd Marszałkowski

14.03.2022 r. - 12.05.2022 r.

Kontrola Aneksu nr 2 z dnia 13.07.2020 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 23.07.2020 w ramach umowy nr MZK.D.252.4.2018 z dnia 28.12.2018 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

23.

Urząd Marszałkowski

25.03.2022 r. - 11.07.2022 r.

Weryfikacją dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania pn. 'Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych" - nr zapytania ofertowego MZK.D-251-07/2018-02, które zostało przeprowadzone w trybie konkurencyjnym w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2022 w ramach projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BIT-City II"

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

24.

Urząd Marszałkowski

04.05.2022 r.- 12.07.2022 r.

Weryfikacja  Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2020 r., Aneksu r 2 z dnia 31.12.2021 oraz Aneksu nr 3 z dnia 31.03.2022 r. w ramach umowy nr MZK.D.252.06.2017 z dnia 28.07.2017 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług polegających na obsłudze finansowej Projektów pn: 1. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II, 2. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"      

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

25.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

29.07.2022 r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK                  w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

Nieprawidłowości nie stwierdzono

26.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

04.07.2022 r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 05/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

27. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 29.07.2022 r. Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 06/2022r., Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
28. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 16.09.2022 r. Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 07/2022r., Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
29. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 17.10.2022 r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od  towarów i usług VAT-7 za 08/2022 r.,

prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.

30.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

08.11.2022 r.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.,

 

brak naruszeń

 31. Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu 07.12.2022 r.,  Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie znakowania barwienia wyrobów energetycznych, parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych, oraz tożsamości i jakości paliw silikonowych oraz spełnienia obowiązków ustawowych w zakresie paliw ciekłych  brak naruszeń
 
  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2023 ROKU  
1.

Państwowa Inspekcja Pracy

od 05.01.2023 r. do 14.06.2023 r. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w tym bhp, legalność zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. zalecono dostosowanie wewnętrznych procedur bhp  do przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp i  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
2. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 23.01.2023 r. Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 11/2022 r., prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.
3. Podmiot kontrolujący:  Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy 17.02.2023 r. Stacja Paliw - obowiązek znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, parametrów jakościowych, fizykochemicz-nych bez uwag
4. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspek-torat Nadzoru Budowlanego 28.02.2023 r. Przebudowa drogi krajowej nr 91 wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej: wodociągi, kanalizacja, sieć ciepłownicza, elektroenergetyka, teletechnika w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej, nieprawidłowości nie stwierdzono 
5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy                              21.03.2023 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (4 szt.), bez uwag
6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy 27.03.2023 r. kontrola stanu technicznego autobusów (5 szt.) bez uwag
7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 28.03.2023 r. Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej: wodociągi, gaz, kanalizacja, sieć ciepłownicza, elektroenergetyka, teletechnika w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej w miejscowości Toruń", brak zaleceń
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 28.03.2023 r. Przebudowa i remont układu drogowego przylegającego do torowiska w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu, brak zaleceń
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 28.03.2023 r. Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb posesji przy Grudziądzkiej 56 w Toruniu, dla potrzeb posesji przy ul. Grudziądzkiej 63 w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 65 w Toruniu oraz likwidacja kanału ogólnospławnego DN 400 – etap II brak zaleceń
10. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 29.03.2023 r. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r. brak zaleceń
11.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

 
29.03.2023 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (5 szt.), bez uwag 
 12.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

 
04.04.2023 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.)

bez uwag

 
 13.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 
04.04.2023 r. Stacja Paliw - kontrola jakości paliw, legalność prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie posiadanych koncesji, kontrola sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa  

bez uwag

14.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 

08.05.2023 r.

Stacja Paliw - kontrola jakości paliw, legalność prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie posiadanych koncesji, kontrola sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa bez uwag
15.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

01.06.2023 r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c 04/2023r.,

prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
16. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 26.06.2023 r. Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK                  w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

bez uwag

17.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

04-11.05.2023 r.

Kontrola ex-ante projektów ugód zawieranych w ramach kontraktów na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do pętli przy ul. Heweliusza, w ramach realizacji projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16,

bez uwag
18. Urząd Marszałkowski 22-26.05.2023 r. Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” bez uwag
19.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

   14.06.2023 r. – 29.08.2023 r. Kontrola ex-post ugody do kontraktu nr MZK.D.252.10A/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16 bez uwag
20.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

   14.06.2023 r. – 29.08.2023 r. Kontrola ex-post ugody do kontraktu nr MZK.D.252.10B/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16  bez uwag
 21.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 10.07.2023 r.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.  bez uwag
 22. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  09.08.2023r. Stan techniczny autobusów (19 sztuk

 

bez uwag
 23.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 
 

18.08.2023 r.

"Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar" - Etap I realizowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 70/2018 o pozwoleniu na budowę" bez uwag
24.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

21.08.2023 r.

"Budowa al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego, będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich"

 bez uwag
25.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

22.08.2023 r.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.

 bez uwag
26.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

22.08.2023r. ,,Rozbudowa drogi gminnej ulicy Długiej oraz ulicy Legionów na odcinku od skrzyżowania ul. Długa/ul. Wielki Rów do skrzyżowania z ulicą Inżynierską polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar" - etap II realizowanej na podstawie decyzji znak WAiB.6740.15.23.5.2020.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.05.2021  bez uwag
 27.  Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy  

11.09.2023 r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c 07/2023r.,  prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie. 
28.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20.09.2023r.

Kontrola trwałości przedsięwzięcia

 bez uwag
 29. Archiwum Państwowe w Toruniu   07.11.2023r. Ogólna kontrola archiwum zakładowego Spółka oczekuje na protokół kontroli 
 30.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 
  10.10.2023r. – 22.11.2023r.  doraźna Kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 8.11.2023 do kontraktu MZK.D.252-2A/2018 realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16    bez uwag 
31.

 Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

   17.10.2023r. – 15.11.2023r.  Doraźna kontrola ex-post aneksu nr 2 z dnia 8.11.2023 do kontraktu MZK.D.252-2A/2018 realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16  bez uwag 
32.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

09.11.2023r.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (ul. Szosa Chełmińska) od km 0+000 do km 1+897 na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej do skrzyżowania alei Solidarności, ul. Odrodzenia, Czerwona Droga polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar” realizowana na postawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.08.2021 r.

 bez uwag 
33.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  14.11.2023r. - 28.11.2023r.

Przedmiot kontroli:  kontrola ex-post Aneksu nr 3 z dnia 05.05.2023 r. do kontraktu nr MZK.D.252.11/2021 z dnia 14.04.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16

  bez uwag
34.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

 

01.12.2023r.

 "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Jar - etap II od węzła przy ul. Heweliusza do skrzyżowania ulic Strobanda i Watzenrodego   bez uwag

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2024 ROKU  

1.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

   31.01.2024 r. – 21.02.2024 r. Przedmiot kontroli: kontrola ex-post Aneksu nr 9 z dnia 28.07.2023 r. do kontraktu nr MZK.D.252.10B/2020 z dnia 30.08.2021 r. realizowanej w ramach projektu pn. ”Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” nr POIS.06.01.00-00-0042/16   bez uwag
 2.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

12.02.2024r.

Stan techniczny autobusów (21 sztuk)

 

   bez uwag
3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

02.07.2024r.

Stan sanitarno-epidemiologiczny   transportu publicznego - autobusy miejskie oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych   bez uwag