Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
a) zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego,
b) zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym,
c) prowadzenie księgi udziałów,
d) składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,
f) opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki,
g) ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian,
h) ustanawianie pełnomocnictw i prokury.

Zarząd Spółki reprezentują :
Zbigniew Wyszogrodzki - Prezes Zarządu
Piotr Rama - Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 09:05 Redaktor Mikołaj Stefański