MZK w Toruniu Sp. z o.o. udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentów zamówienia oraz dokonał modyfikacji treści tych dokumentów, w tym przedłużył termin składania ofert do 12.06.2024 roku, do godz. 11:30.

Szczegółowe informacje udostępniono na stronie postępowania na Platformie zakupowej (łącze poniżej).


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. opublikował na Platformie Zakupowej dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów PESA.

Termin składania ofert: do 05.06.2024 roku, do godz. 11:30.

Link do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/130605/details

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 maj 2024 15:07 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 maj 2024 15:07 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 czerwiec 2024 16:07 Redaktor Mikołaj Stefański