Zamawiający informuje, że na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (link poniżej) opublikowano odpowiedzi na pytania Wykonawców.


MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą "Wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie istniejącego zbiornika oleju napędowego o kubaturze 50 m3, na terenie zakładowej stacji paliw MZK przy ul. Legionów 220 w Toruniu, na urządzenie o takiej samej objętości, bez ingerencji w infrastrukturę podziemną wraz z likwidacją obecnie eksploatowanego zbiornika".

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2024 roku, do godz. 11:30.

Link do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/128609/details

Informacje o ewentualnych zmianach dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2024 14:52 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2024 13:52 Redaktor Wioleta Sikorska