Zamawiający zamieścił na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obręczy nieobrobionych do zestawów kołowych taboru tramwajowego typu 805 Na.

Termin składania ofert: do 9.11.2023, do godz. 11:30.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej MZK w Toruniu Sp. z o.o.:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/112614/details

UWAGA! Informacje o ewentualnych zamianach dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 listopad 2023 14:48 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2023 14:07 Redaktor Mikołaj Stefański