Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej informację o wyborze oferty w części 1 i unieważnieniu postępowania w części 2.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obręczy tramwajowych obrobionych mechanicznie do tramwaju typu 122 NBT produkcji PESA z 2015 roku oraz obręczy nieobrobionych do zestawów kołowych taboru tramwajowego typu 805 Na.

Termin składania ofert: do 31.10.2023, do godz. 11:30.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej MZK w Toruniu Sp. z o.o.:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/111370/details

UWAGA! Informacje o ewentualnych zamianach dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 październik 2023 14:10 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 październik 2023 14:10 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 listopad 2023 14:42 Redaktor Wioleta Sikorska