Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności (łącze poniżej) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. jako Zamawiający podaje w sekcji "Załączniki" informację o złożonych ofertach. 


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. jako Zamawiający podaje w sekcji "Załączniki" informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


Udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 27.10.2023 roku do godziny 12:00.

Treść pytań i udzielone odpowiedzi udostępniono na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności (łącze poniżej).


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Planu inwestycji wraz z przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie dla zadania "Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z dostawą i integracją infrastruktury do ładowania".

Termin składania ofert: do dnia 25.10.2023, do godz. 12:00.

Łącze do strony postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176525

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 październik 2023 18:23 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2023 14:56 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 październik 2023 12:13 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 październik 2023 14:52 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 grudzień 2023 09:15 Redaktor Mikołaj Stefański