Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach realizacji promocji projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", zamieścił w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu promocji dla studentów oraz konkursu plastycznego dla dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert: do 18.10.2023 do godz. 12:00.

Łącze do strony postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175144

Ewentualne zmiany dokumentacji postępowania będą publikowane na ww. stronie w Bazie Konkurencyjności.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 03 październik 2023 15:27 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 październik 2023 15:28 Redaktor Mikołaj Stefański