Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytania ofertowego) na usługę polegającą na druku i dostawie/montażu materiałów promocyjnych.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert: do 10.08.2023 roku, do godz. 12:00.

Łącze do strony postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167907

Uwaga. Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na ww. stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 lipiec 2023 14:38 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 14:39 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 14:40 Redaktor Mikołaj Stefański