Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. informuje o publikacji na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności (łącze do strony poniżej) w zakładce "oferty" informacji o rozstrzygnięciu postępowania.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. informuje o publikacji w sekcji "Załączniki" informacji o złożonych ofertach.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. informuje o publikacji w sekcji "Załączniki" informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. opublikowała w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest opracowanie Studium Wykonalności wraz z przygotowaniem Wniosku o Dofinansowanie oraz uzyskanie kompletu decyzji środowiskowych dla projektu "Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu" - zadanie planowane do realizacji w perspektywie unijnej 2021-2027.

Termin składania ofert: do dnia 04.08.2023 r. do godz. 12:00.

Łącze do strony postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167129

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji postepowania publikowane będą na ww. stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 lipiec 2023 15:00 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2023 12:14 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2023 13:39 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. środa, 30 sierpień 2023 13:42 Redaktor Wioleta Sikorska