Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej informację o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania we wskazanych częściach. Szczegółowe informacje na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej).


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz modyfikacje SIWZ. Szczegółowe informacje na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej).

Przedłużono termin składania ofert: do 31 maja 2023 roku do godziny: 13:00.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odzieży roboczej, rękawic roboczych oraz ubioru służbowego: koszul i polarów.

Termin składania ofert: do 24 maja 2023 roku do godziny: 13:00.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej: 

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/93576/details

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji publikowane będą na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 maj 2023 12:49 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 maj 2023 12:51 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 maj 2023 11:36 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. środa, 28 czerwiec 2023 07:59 Redaktor Wioleta Sikorska