Udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania oraz przedłużono termin składania ofert do 31.03.2023 do godziny 12:00. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej).


Termin składania ofert przedłużono do 28.03.2023 do godziny 12:00. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej).


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na MODERNIZACJĘ OŚWIETLANIA HAL NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ.

Termin składania ofert: do 20.03.2023 roku do godziny 12:00.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/86948/details

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji publikowane będą na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 marzec 2023 09:00 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 marzec 2023 09:01 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. środa, 15 marzec 2023 07:54 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 12:56 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 12:57 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 12:58 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 marzec 2023 08:11 Redaktor Mikołaj Stefański