Na stronie postępowania na platformie zakupowej (łącze poniżej) zamieszczono informację o złożonych ofertach.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ NA TERENIE ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. LEGIONÓW 220 W TORUNIU”.

Termin składania ofert: do 14.03.2023 roku do godziny 12:00.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/86389/details

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji publikowane będą na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 luty 2023 16:05 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2023 16:05 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 marzec 2023 13:02 Redaktor Mikołaj Stefański