Na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej) zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach postępowania.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego ogumienia do autobusów miejskich oraz materiałów do naprawy ogumienia.

Termin składania ofert: do 13.02.2023 roku do godziny 11:30.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/84313/details

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji publikowane będą na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 luty 2023 12:22 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 luty 2023 12:23 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2023 11:00 Redaktor Mikołaj Stefański