Postępowanie unieważniono. Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia postępowania dostępne są na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (łącze poniżej).


W dniu 20.01.2023 r. na stronie postępowania na Platformie Zakupowej (adres poniżej) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje o modyfikacjach dokumentów zamówienia.

Termin składania ofert przedłużono do 30.01.2023 roku do godziny 11:30.


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zamieścił na Platformie Zakupowej dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego ogumienia do autobusów miejskich oraz materiałów do naprawy ogumienia.

Termin składania ofert: do 23.01.2023 roku do godziny 11:30.

Łącze do strony postępowania na Platformie Zakupowej:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/pn/mzk-torun/demand/notice/public/82507/details

Uwaga: Informacje o ewentualnych zmianach treści dokumentacji publikowane będą na ww. stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 11 styczeń 2023 13:32 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. środa, 11 styczeń 2023 13:32 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 styczeń 2023 13:03 Redaktor Wioleta Sikorska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 styczeń 2023 12:32 Redaktor Mikołaj Stefański