Biuletyn Informacji Publicznej MZK w Toruniu Sp. z o. o.

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej MZK w Toruniu Sp. z o. o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Landowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (56)612-18-91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o.
 • Adres: ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 566121812

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zajezdnia Tramwajowa

ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń,

Zajezdnia Autobusowa

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego pdf 2.49 MB Redaktor Adam Robaczewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:59 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 09:02 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 09:02 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 10:05 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 10:05 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 10:12 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 10:12 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 kwiecień 2021 06:50 Redaktor Adam Robaczewski