Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

 1. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpatruje wszelkie sprawy dotyczące realizacji usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Podania, wnioski, skargi i reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26; 87-100 Toruń;

 • biura podawczego zlokalizowanego w siedzibie MZK w Toruniu Sp. z o.o.
  Sienkiewicza 24/26; 87-100 Toruń, wejście od ul. Bema;
 • poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź przy użyciu formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.mzk.torun.pl;
 • faksu na numer 56 655 53 39
 1. Skargi i wnioski dotyczące oferty przewozowej,  w szczególności w zakresie przebiegu tras komunikacyjnych, ilości kursów, częstotliwości kursowania pojazdów oraz lokalizacji przystanków rozpatruje:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia,
ul. Legionów 220; 87-100 Toruń, tel. 56 611 83 10, faks: 56 611 83 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Reklamacje dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. za pośrednictwem Biura Kontroli Biletów, które mieści się przy ul. Legionów 220 (w budynku WGK obok zajezdni autobusowej), parter, pok. 1, tel. 56 611 88 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Kontroli Biletów jest czynne:

 • poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.30 - 15:30
 • wtorki w godz. 7:30 – 17:30

Wpłaty opłat z tytułu wystawionych podczas kontroli wezwań do zapłaty można dokonać w następujący sposób:

 • Wpłaty kartą płatniczą/kredytową w Biurze Kontroli Biletów,
  Legionów 220 w Toruniu, parter, p. 1, w godz. urzędowania biura
 • Wpłaty gotówkowe w kasach biletowych MZK przy ul. Legionów 220, Sienkiewicza 24/26 i Szosa Okrężna 62-82 – w godzinach urzędowania kas
 • Na rachunek bankowy Gminy Miasta Toruń
  (w tytule wpisując: nr wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej oraz imię i nazwisko): Bank Millennium SA 73 1160 2202 0000 0003 8995 2100
 1. Reklamacje dotyczące modernizacji i budowy zatok oraz wiat przystankowych rozpatruje:

Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 66 93 100/ fax 56 66 93 128, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W sprawach dotyczących pozostawienia rzeczy w środkach komunikacji miejskiej należy kontaktować się z kasą biletową zlokalizowaną przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu, tel. 56 612 18 41.
 2. W sprawach bieżących zakłóceń i utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej należy kontaktować się odpowiednio z dyspozytorem tramwajowym, tel. 56 655 53 36 lub autobusowym, tel. 56 652 83 20.
 1. W sprawach dotyczących uprawnień do przejazdów, ulg i biletów komunikacji miejskiej należy kontaktować się z kasami biletowymi zlokalizowanymi:
 • przy zajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza 24/26;
 • przy pętli „Rubinkowo II” przy ul. Dziewulskiego 38;
 • przy zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220;
 • przy al. św. Jana Pawła II 2;
 • przy pętli „Uniwersytet” przy ul. Szosa Okrężna 62-82;
 • w CH PLAZA (I piętro – PIUM UMT), ul. Broniewskiego 90 – działanie zawieszone;
 • w Atrium Copernicus (PIUM UMT), ul. Żółkiewskiego 15 – działanie zawieszone.

 Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

 1. Rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji następuje na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia.
 2. Wnioski składane w trybie dostępu do informacji publicznej są rozpatrywane w terminach określonych Ustawą o dostępie do informacji publicznej, tj. w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku lub – w uzasadnionych przypadkach – w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia wniosku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:26 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 07:49 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 10:58 Redaktor Tylmanowski Daniel