Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych także na Platformie Marketplanet eZamawiający.

Łącze do Platformy:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl

Łącza do aktualnie prowadzonych postępowań dostępne są na liście postępowań po kliknięciu zakładki "Aktualne" w pozycji menu (znajdującego się na górze strony po lewej) "Lista postępowań PZP" w przypadku zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych oraz "Lista postępowań wyłączonych z PZP" w przypadku zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 15:38 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 wrzesień 2021 14:15 Redaktor Mikołaj Stefański